Impressum - Service - Urlaub in der Grimmheimat Nordhessen
op kaart tonen
Legenda sluiten
Kaart sluiten Kaart op volledig scherm openen

Reisplanner (0 artikel)

Er zijn 0 artikelen in uw reisplanner:

Reisplanner afdrukken
  • Afdrukken

Legal Notice

Uitgever en verantwoordelijk voor de inhoud:

 

 

 

Regionalmanagement Nordhessen GmbH
Ständeplatz 13
D-34117 Kassel
Duitsland
Telefoon +49 (0) 561-97062-00
Fax +49 (0) 561-97062-22
E-mail: urlaub@grimmheimat.de
Website: www.grimmheimat.de

Directeur: Holger Schach
Handelsregister: HRB 13092, kantongerecht Kassel

Inhoudelijk verantwoordelijk conform § 5 en § 6 TMG (Duitse telemediawet):
Mevr. Ute Schulte, Nordhessen Touristik
schulte@regionnordhessen.de
Mevr. Ulrike Remmers, Nordhessen Touristik
remmers@regionnordhessen.de

Concept, design, programmering, CMS:
infomax websolutions GmbH
Website: http://www.infomax-online.de

www.grimmheimat.de is gebaseerd op infomaxCMS, het portal- en contentmanagement voor het toerisme

Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie. Europees fonds voor regionale ontwikkeling.

 

Disclaimer:
Hyperlinks op deze website kunnen naar andere websites leiden die niet door Regionalmanagement Nordhessen GmbH onderhouden worden. Voor de inhoud van deze pagina’s kan Regionalmanagement Nordhessen GmbH niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Een link naar een externe website is geen garantie voor de inhoud van die website of voor de diensten die daarop worden aangeboden. Ieder gebruik van informatie op deze website of op andere, aan deze website gekoppelde websites is op eigen risico.
Voor het gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door deze site te gebruiken, gaat u volledig akkoord met de onderstaande voorwaarden. Tenzij elders geregeld, is de inhoud van deze website inclusief, maar niet beperkt tot de daarin opgenomen teksten en afbeeldingen en de lay-out daarvan, eigendom van Regionalmanagement Nordhessen GmbH. Alle geregistreerde handelsmerken die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom van de desbetreffende houders. De verantwoordelijkheid voor prijzen en aanbiedingen ligt bij de desbetreffende aanbieders.
Deze website en de beschikbaar gestelde inhoud inclusief, maar niet beperkt tot grafische elementen, geluid, beeld en HTML-broncode, knoppen en tekst, mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Regionalmanagement Nordhessen GmbH in welke vorm dan ook gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, online gezet, bekendgemaakt, vertaald of gedistribueerd worden. Een uitzondering hierop is het downloaden van gegevens op een computer voor niet-commercieel privégebruik, op voorwaarde dat het materiaal op geen enkele wijze gewijzigd wordt en alle copyrights, handelsmerken en overige eigendomsmarkeringen behouden blijven. De gegevens en teksten op deze website worden gratis ter beschikking gesteld en zijn uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Het gebruik van deze informatie heeft geen zakelijke verbintenis tussen Regionalmanagement Nordhessen GmbH en u tot gevolg.
Regionalmanagement Nordhessen GmbH beheert deze website in Duitsland. Aan de gebruiksvoorwaarden en alle procedures ligt het Duitse recht ten grondslag.

Privacy:
De bescherming van uw gegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Regionalmanagement Nordhessen GmbH slaat uw gegevens uitsluitend op om zijn bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Wij gebruiken de door ons opgeslagen informatie dan ook uitsluitend voor het leveren van de door u gevraagde diensten, voor marktonderzoek (anonieme, interne analyse van het klantenbestand), voor het afstemmen van onze diensten op uw behoeften (§ 5 lid 2 TDDSG [Duitse wet op de gegevensbescherming bij telediensten]; § 14 lid 2 MDStV [Duits staatsverdrag inzake mediadiensten)) en om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn (zie BDSG [Duitse Wet op de gegevensbescherming] - versie 18-05-2001). Regionalmanagement Nordhessen GmbH stelt uw persoonlijke gegevens niet beschikbaar aan derden.
Het invullen van een formulier beschouwen wij als uw toestemming aan ons om op de hierboven beschreven manier met uw gegevens om te gaan. U hebt echter te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Regionalmanagement Nordhessen GmbH verplicht zich om al uw persoonlijke gegevens onmiddellijk uit onze database te verwijderen zodra u ons daartoe per telefoon, fax, brief of e-mail opdracht geeft. De cookies die bij vragen en reserveringen in de online-reserveringsfunctie worden aangemaakt, worden voor het desbetreffende communicatieproces aangemaakt (session cookies). Deze bevatten geen persoonsgerelateerde gegevens en worden na verwerking van de actie verwijderd.

Op deze website worden met behulp van technologie van etracker GmbH gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens wordt onder een pseudoniem een gebruikersprofiel aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tijdelijk geheugen van de browser van de sitebezoeker worden opgeslagen. Door middel van deze cookies kan de internetbrowser bij een volgend bezoek worden herkend. De gegevens die met de etracker-technologieën zijn verzameld, worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie niet gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gekoppeld aan gegevens van de drager van het pseudoniem. De toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens kan op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst worden ingetrokken.


© Regionalmanagement Nordhessen GmbH, 2009
© infomax websolutions GmbH, 2009

Alle rechten voorbehouden.
 

© Regionalmanagement Nordhessen GmbH - D-34117 Kassel - Tel. +49 (0) 561-97062-12 - E-Mail